Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych
Aktualności
 
Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków

17 marca 2018 r.

<<<więcej>>>
rok 2017

Podsumowanie

<<<więcej>>>
Kolektory

Ostatnie szkolenie w 2017 roku.

<<<więcej>>>
NF-15/40

Opinia SCiAE na temat funkcjonowania programu

<<<więcej>>>
Co nowego
16.02.2018 r. - Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków

Na podstawie § 25, 26 Statutu Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych w Krakowie,

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków w dniu 17 marca 2018 r. (sobota) w pierwszym terminie o godz. 9:30.

W przypadku braku quorum drugi termin wyznacza się na godzinę 10:00 w tym samym miejscu i dniu.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Ogólne Zgromadzenie Członków oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Uchwalenie porządku obrad Zebrania.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Stowarzyszenia w 2017 roku.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2017.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.

10.Regulamin pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej

11. Zmiany w Statucie SCiAE

12. Omówienie kierunków działalności Stowarzyszenia w roku bieżącym.

13. Wolne wnioski i dyskusja.

14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

15. Zamknięcie zebrania.

 

statut Propozycja zmian statutu

 

Zakładam, że całość potrwa ok 4h (+/- 1h)

Bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności. (najlepiej do 14.03 – chodzi o kwestie zakupu cateringu)

Oczywiście spotkanie jest bezpłatne

 

Miejsce spotkania:

Kraków

Budynek Wydział‚u Odlewnictwa (D-8), ul. Reymonta 23, sala amfiteatralna na parterze.

 

linia

02.01.2018 r. - 20.01.2018 - Pierwsze szkolenie w 2018 roku.

W dniu 20.01.2018 r. (sobota) 9.30-15.00 odbędzie się w Krakowie szkolenie "Systemy wewnętrznego oświetlenia LED w sektorze usług"

Ogólny program szkolenia:

Celem szkolenia jest wsparcie wdrażania efektywnych i najlepszych rozwiązań poprawy efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia wewnętrznego LED w sektorze usług;

1. Podstawy nauki o świetle

  • Podstawy teoretyczne, Iluminacja i luminancja, odbicie i absorpcja światła
  • Światło i barwa

2. Podstawy wiedzy o technologii LED

  • Właściwości diod LED
  • Zalety i wady

3. Regulacja oświetlenia wewnętrznego

  • Strategie kontroli, sterowanie ręczne i automatyczne
  • Startegie oszczędzania energii

4. Energooszczędne oświetlenie - obliczenia ekonomiczne

  • Kalkulacja kosztów cyklu życia
  • Przykłady modernizacji systemów oświetlenia – obliczenia
  • Systemy dofinansowania inwestycji

5. Kryteria zamówień publicznych

  • Kryteria przetargowe oraz wskazówki jak skutecznie je wdrożyć

Deklaracja SCiAE Zaproszenie

Deklaracja SCiAE Broszura programu Premium Light Pro

 

Szkolenie jest bezpłatne.

Szczegóły i deklaracja zgłoszenia w dziale Szkolenia.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2010-2017